نیاز به بروزرسانی

کاربر گرامی , نسخه جدید از طریق لینک زیر در درسترس می‌باشد. لینک زیر را کپی کرده و در مروگر پیست نمایید.

https://bifilter.ir/android/app-direct-release-1.2.12.apk

جدیدترین منقضی نشده‌ها پیش‌بینی سابقه برترین‌ها
با عرض پوزش ، یک مشکل شبکه ای روی سرور هست که تیم فنی در حال رفع مشکل می باشد ، از اینکه با صبر خود ما را یاری می کنید ممنونیم
نمادهای زیر بر اساس فیلترهای هوشمند، مبتنی بر الگوریتم های پیشرفته هوش مصنوعی، برای تحلیل و بررسی کاربران استخراج شده اند. بدیهی است مسئولیت هر گونه معامله به عهده کاربران است.
 • كسرام (بازار دوم بورس)
  پارس‌ سرام‌

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۱/۰۳/۲۳

  قیمت بررسی

  ۵,۸۱۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۲۲%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۱.۵۴

  حد ضرر

  ۵۴۴۰

 • وبشهر (بازار اول (تابلوي اصلي) بورس)
  توسعه‌ صنايع‌ بهشهر(هلدينگ‌

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۱/۰۳/۲۲

  قیمت بررسی

  ۷,۶۰۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۱۱%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۱.۱۰

  حد ضرر

  ۷۳۰۰

 • ثرود (بازار اول فرابورس)
  سرمايه‌گذاري مسكن زاينده رود

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۱/۰۳/۲۲

  قیمت بررسی

  ۸,۵۸۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۱۴%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۰.۸۶

  حد ضرر

  ۸۰۳۰

 • سپيد (بازار دوم بورس)
  سپيد ماكيان

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۱/۰۳/۲۲

  قیمت بررسی

  ۲۰,۵۷۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۷%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۲.۲۸

  حد ضرر

  ۲۰۰۰۰

 • خموتور (بازار اول (تابلوي فرعي) بورس)
  موتورسازان‌تراكتورسازي‌ايران‌

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۱/۰۳/۲۲

  قیمت بررسی

  ۴,۲۸۴

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۱۰%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۱.۳۰

  حد ضرر

  ۴۰۱۳

 • ثشاهد (بازار اول (تابلوي اصلي) بورس)
  سرمايه‌ گذاري‌ شاهد

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۱/۰۳/۲۲

  قیمت بررسی

  ۸,۷۲۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۱۳%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۰.۸۲

  حد ضرر

  ۸۰۵۰

 • زكوثر (بازار دوم بورس)
  سرمايه گذاري كشاورزي كوثر

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۱/۰۳/۲۲

  قیمت بررسی

  ۱۴,۷۱۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۱۲%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۲.۵۲

  حد ضرر

  ۱۴۲۲۰

 • غپآذر (بازار اول فرابورس)
  شير پگاه آذربايجان شرقي

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۱/۰۳/۱۸

  قیمت بررسی

  ۳۲,۷۵۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۸%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۰.۷۸

  حد ضرر

  ۳۰۹۵۰

 • وايران (بازار اول (تابلوي اصلي) بورس)
  ليزينگ ايرانيان

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۱/۰۳/۱۸

  قیمت بررسی

  ۲,۶۵۸

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۱۵%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۱.۵۷

  حد ضرر

  ۲۴۳۰

 • غمارگ (بازار اول (تابلوي فرعي) بورس)
  مارگارين‌

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۱/۰۳/۱۸

  قیمت بررسی

  ۲,۷۶۲

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۱۵%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۰.۹۶

  حد ضرر

  ۲۶۵۹

 • سغرب (بازار اول (تابلوي فرعي) بورس)
  سيمان‌غرب‌

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۱/۰۳/۱۷

  قیمت بررسی

  ۱۸,۴۶۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۱۵%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۰.۹۱

  حد ضرر

  ۱۶۹۱۰

 • غويتا (بازار دوم فرابورس)
  ويتانا

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۱/۰۳/۱۷

  قیمت بررسی

  ۵,۰۷۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۱۴%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۰.۷۱

  حد ضرر

  ۴۷۵۰

 • غديس (بازار اول فرابورس)
  پاكديس

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۱/۰۳/۱۷

  قیمت بررسی

  ۱۲,۲۷۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۱۲%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۱.۰۴

  حد ضرر

  ۱۱۴۶۰

 • شاروم (بازار دوم فرابورس)
  پتروشيمي اروميه

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۱/۰۳/۰۹

  قیمت بررسی

  ۱۵,۱۷۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۹%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۴.۳۲

  حد ضرر

  ۱۴۲۶۰

 • كسعدي (بازار دوم بورس)
  كاشي‌ سعدي‌

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۱/۰۳/۰۹

  قیمت بررسی

  ۸,۶۲۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۲۱%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۱.۱۷

  حد ضرر

  ۸۲۲۰

 • كپرور (بازار دوم فرابورس)
  فرآوري زغال سنگ پروده طبس

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۱/۰۳/۰۸

  قیمت بررسی

  ۱۰,۹۶۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۱۵%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۰.۸۰

  حد ضرر

  ۱۰۲۸۰

 • دجابر (بازار اول (تابلوي اصلي) بورس)
  داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۱/۰۳/۰۸

  قیمت بررسی

  ۱۲,۲۴۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۱۱%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۰.۹۳

  حد ضرر

  ۱۱۱۲۰

 • دابور (بازار دوم بورس)
  داروسازي‌ ابوريحان‌

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۱/۰۳/۰۸

  قیمت بررسی

  ۲۵,۰۳۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۱۴%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۰.۷۲

  حد ضرر

  ۲۳۱۷۰

 • كمنگنز (بازار دوم بورس)
  معادن‌منگنزايران‌

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۱/۰۳/۰۷

  قیمت بررسی

  ۱۷,۰۸۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۱۸%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۱.۰۱

  حد ضرر

  ۱۶۱۰۰

 • كساپا (بازار دوم بورس)
  سايپاشيشه‌

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۱/۰۳/۰۴

  قیمت بررسی

  ۱۶,۷۴۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۲۵%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۶.۶۰

  حد ضرر

  ۱۵۵۰۰

 • موارد بیشتر
موارد زیر نمادهایی هستند که در روزهای گذشته به عنوان پیشنهادات سیستم هوشمند استخراج شده‌اند ، و حد ضرر را رد نکرده‌اند و از قیمت بررسی بیش از پنج درصد بالاتر نرفته‌اند. این موارد بر اساس بیشترین فیلتر مثبت مرتب شده‌اند.
برای دسترسی به موارد لاگین نمایید
موارد زیر اگر روز معاملاتی بعد قیمت آخر آنها بزرگتر یا مساوی درصد ذکر شده را داشته باشند احتمالا توسط مکانیزم مبتنی بر هوش مصنوعی پیشنهاد می‌گردند. این لیست به درخواست کاربران برای آمادگی و تصمیم به موقع تهیه گردیده و بدیهی است مسولیت هر گونه معامله بعهده کاربران می باشد.