نیاز به بروزرسانی

کاربر گرامی , نسخه جدید از طریق لینک زیر در درسترس می‌باشد. لینک زیر را کپی کرده و در مروگر پیست نمایید.

https://bifilter.ir/android/bifilter-1.1.1.apk

جدیدترین منتخب سابقه برترین‌ها
با عرض پوزش ، یک مشکل شبکه ای روی سرور هست که تیم فنی در حال رفع مشکل می باشد ، از اینکه با صبر خود ما را یاری می کنید ممنونیم
نمادهای زیر بر اساس فیلترهای هوشمند، مبتنی بر الگوریتم های پیشرفته هوش مصنوعی، برای تحلیل و بررسی کاربران استخراج شده اند. بدیهی است مسئولیت هر گونه معامله به عهده کاربران است.
 • شدوص (بازار دوم بورس)
  دوده‌ صنعتي‌ پارس‌

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

  قیمت بررسی

  ۱۹,۲۰۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۲۱%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۰.۹۶

  حد ضرر

  ۱۸۸۴۰

 • امين (بازار دوم بورس)
  تامين سرمايه امين

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۰۴/۲۶

  قیمت بررسی

  ۷,۵۴۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۲۳%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۴.۰۸

  حد ضرر

  ۷۳۸۰

 • بوعلي (بازار دوم بورس)
  پتروشيمي بوعلي سينا

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۰۴/۲۶

  قیمت بررسی

  ۵۱,۲۶۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۳۰%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۵.۹۵

  حد ضرر

  ۴۸۶۰۰

 • چخزر (بازار دوم فرابورس)
  صنايع چوب خزر كاسپين

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۰۴/۲۶

  قیمت بررسی

  ۳۶,۴۳۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۲۴%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۸.۳۲

  حد ضرر

  ۳۵۱۰۰

 • فنوال (بازار اول (تابلوي فرعي) بورس)
  نورد آلومينيوم‌

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

  قیمت بررسی

  ۲۴,۹۹۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۲۴%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۰.۷۵

  حد ضرر

  ۲۳۷۵۰

 • شستا (-)
  سرمايه گذاري تامين اجتماعي

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

  قیمت بررسی

  ۱۲,۶۹۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۱۹%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۰.۶۴

  حد ضرر

  ۱۲۳۶۰

 • ثشاهد (بازار اول (تابلوي اصلي) بورس)
  سرمايه‌ گذاري‌ شاهد

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

  قیمت بررسی

  ۱۴,۲۰۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۱۷%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۰.۷۱

  حد ضرر

  ۱۳۹۰۰

 • آسيا (بازار اول (تابلوي اصلي) بورس)
  بيمه آسيا

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

  قیمت بررسی

  ۱,۸۳۷

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۲۲%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۰.۸۱

  حد ضرر

  ۱۷۵۵

 • سشرق (بازار اول (تابلوي اصلي) بورس)
  سيمان‌ شرق‌

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

  قیمت بررسی

  ۷,۴۲۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۲۶%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۰.۸۹

  حد ضرر

  ۷۰۵۰

 • زگلدشت (بازار اول فرابورس)
  كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

  قیمت بررسی

  ۱۲,۱۷۶

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۱۱%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۰.۴۹

  حد ضرر

  ۱۱۳۹۵

 • ثباغ (بازار اول فرابورس)
  شهرسازي و خانه سازي باغميشه

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

  قیمت بررسی

  ۱۰,۸۸۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۳۳%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۰.۸۳

  حد ضرر

  ۱۰۴۹۱

 • صبا (بازار اول فرابورس)
  سرمايه گذاري صبا تامين

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۰۴/۲۲

  قیمت بررسی

  ۸,۱۳۱

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۲۹%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۱.۴۷

  حد ضرر

  ۷۸۲۵

 • غسالم (بازار اول (تابلوي فرعي) بورس)
  ‌سالمين‌

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۰۴/۲۲

  قیمت بررسی

  ۳,۳۰۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۲۸%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۰.۹۶

  حد ضرر

  ۳۲۶۰

 • غزر (بازار دوم بورس)
  صنعتي زر ماكارون

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

  قیمت بررسی

  ۲۴,۳۰۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۱۷%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۶.۰۴

  حد ضرر

  ۲۳۰۵۰

 • حخزر (بازار دوم فرابورس)
  كشتيراني درياي خزر

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۰۴/۲۰

  قیمت بررسی

  ۲۱,۲۹۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۲۰%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۲.۱۵

  حد ضرر

  ۲۰۱۵۵

 • ولبهمن (بازار اول فرابورس)
  شركت بهمن ليزينگ

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۰۴/۲۰

  قیمت بررسی

  ۷,۰۶۲

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۱۴%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۱.۳۳

  حد ضرر

  ۶۶۳۷

 • دروز (بازار دوم بورس)
  داروسازي‌ روزدارو

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۰۴/۲۰

  قیمت بررسی

  ۲۸,۸۴۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۲۵%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۱.۱۸

  حد ضرر

  ۲۷۸۰۰

 • وكبهمن (-)
  مديريت سرمايه گذاري كوثربهمن

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۰۴/۱۹

  قیمت بررسی

  ۱۱,۵۹۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۱۵%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۷.۳۷

  حد ضرر

  ۱۱۰۳۱

 • فولاژ (بازار اول (تابلوي فرعي) بورس)
  فولاد آلياژي ايران

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۰۴/۱۵

  قیمت بررسی

  ۱۶,۱۴۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۲۷%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۰.۱۲

  حد ضرر

  ۱۴۹۹۰

 • پارسيان (بازار اول (تابلوي فرعي) بورس)
  بيمه پارسيان

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۰۴/۱۴

  قیمت بررسی

  ۸,۴۷۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۲۲%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۱.۳۳

  حد ضرر

  ۸۰۵۰

 • موارد بیشتر
موارد زیر نمادهایی هستند که در روزهای گذشته به عنوان پیشنهادات سیستم هوشمند استخراج شده‌اند ، و حد ضرر را رد نکرده‌اند و از قیمت بررسی بیش از پنج درصد بالاتر نرفته‌اند. این موارد بر اساس بیشترین فیلتر مثبت مرتب شده‌اند.