نیاز به بروزرسانی

کاربر گرامی , نسخه جدید از طریق لینک زیر در درسترس می‌باشد. لینک زیر را کپی کرده و در مروگر پیست نمایید.

https://bifilter.ir/android/bifilter-1.1.1.apk

جدیدترین سابقه برترین‌ها
نمادهای زیر بر اساس فیلترهای هوشمند، مبتنی بر الگوریتم های پیشرفته هوش مصنوعی، برای تحلیل و بررسی کاربران استخراج شده اند. بدیهی است مسئولیت هر گونه معامله به عهده کاربران است.
کوتاه مدت
 • شاراك (بازار اول (تابلوي اصلي) بورس)
  پتروشيمي شازند

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۰۲/۱۵

  قیمت بررسی

  ۲۵,۸۵۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۲۱%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۱.۰۸

  حد ضرر

  ۲۴۹۹۰

 • بوعلي (بازار دوم بورس)
  پتروشيمي بوعلي سينا

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۰۲/۱۵

  قیمت بررسی

  ۴۲,۱۴۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۷%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۱۰.۸۲

  حد ضرر

  ۴۱۵۱۰

 • ساراب (بازار اول (تابلوي فرعي) بورس)
  سيمان‌ داراب‌

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۰۲/۱۳

  قیمت بررسی

  ۲۰,۳۵۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۱۸%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۱.۰۹

  حد ضرر

  ۱۸۹۱۰

 • سمازن (بازار اول (تابلوي فرعي) بورس)
  سيمان‌مازندران‌

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۰۲/۱۳

  قیمت بررسی

  ۱۲,۳۱۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۲۸%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۱.۳۰

  حد ضرر

  ۱۱۵۹۰

 • موارد بیشتر