نیاز به بروزرسانی

کاربر گرامی , نسخه جدید از طریق لینک زیر در درسترس می‌باشد. لینک زیر را کپی کرده و در مروگر پیست نمایید.

https://bifilter.ir/android/app-direct-release-1.2.12.apk

جدیدترین منقضی نشده‌ها پیش‌بینی سابقه برترین‌ها
با عرض پوزش ، یک مشکل شبکه ای روی سرور هست که تیم فنی در حال رفع مشکل می باشد ، از اینکه با صبر خود ما را یاری می کنید ممنونیم
نمادهای زیر بر اساس فیلترهای هوشمند، مبتنی بر الگوریتم های پیشرفته هوش مصنوعی، برای تحلیل و بررسی کاربران استخراج شده اند. بدیهی است مسئولیت هر گونه معامله به عهده کاربران است.
 • لخزر (بازار اول (تابلوي فرعي) بورس)
  پارس‌ خزر

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۱/۰۶/۲۹

  قیمت بررسی

  ۱۱۵,۷۸۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۱۹%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۱.۹۳

  حد ضرر

  ۱۰۸۵۰۰

 • ماديرا (بازار دوم فرابورس)
  صنايع ماشين هاي اداري ايران

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۱/۰۶/۲۹

  قیمت بررسی

  ۲,۵۵۵

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۱۴%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۰.۴۶

  حد ضرر

  ۲۳۶۰

 • غگل (بازار دوم بورس)
  گلوكوزان‌

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۱/۰۶/۲۸

  قیمت بررسی

  ۳,۸۱۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۲۰%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۱.۲۶

  حد ضرر

  ۳۷۱۰

 • ثپرديس (بازار اول فرابورس)
  سرمايه گذاري مسكن پرديس

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۱/۰۶/۲۸

  قیمت بررسی

  ۴,۰۹۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۱۷%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۰.۳۴

  حد ضرر

  ۳۸۱۳

 • سخوز (بازار اول (تابلوي فرعي) بورس)
  سيمان خوزستان

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۱/۰۶/۲۸

  قیمت بررسی

  ۲۲,۷۹۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۱۷%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۱.۱۲

  حد ضرر

  ۲۲۰۴۰

 • غپآذر (بازار اول فرابورس)
  شير پگاه آذربايجان شرقي

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۱/۰۶/۲۷

  قیمت بررسی

  ۳۰,۴۰۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۲۹%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۰.۷۵

  حد ضرر

  ۲۸۱۵۰

 • چكارن (بازار دوم بورس)
  كارتن‌ ايران‌

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۱/۰۶/۲۷

  قیمت بررسی

  ۲,۲۶۷

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۱۸%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۱.۲۴

  حد ضرر

  ۲۱۷۶

 • زكوثر (بازار دوم بورس)
  سرمايه گذاري كشاورزي كوثر

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۱/۰۶/۲۷

  قیمت بررسی

  ۱۲,۱۸۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۲۶%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۱.۴۹

  حد ضرر

  ۱۱۷۸۰

 • دابور (بازار دوم بورس)
  داروسازي‌ ابوريحان‌

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۱/۰۶/۲۷

  قیمت بررسی

  ۲۳,۴۰۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۱۶%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۰.۴۲

  حد ضرر

  ۲۲۹۳۰

 • فاما (بازار اول (تابلوي فرعي) بورس)
  صنعتي‌ آما

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۱/۰۶/۲۷

  قیمت بررسی

  ۷,۰۰۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۱۲%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۱.۰۲

  حد ضرر

  ۶۵۰۰

 • حآسا (بازار اول فرابورس)
  آسيا سير ارس

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۱/۰۶/۲۲

  قیمت بررسی

  ۱۰,۷۹۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۳۳%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۰.۹۶

  حد ضرر

  ۱۰۱۱۰

 • تبرك (بازار دوم فرابورس)
  گروه كارخانجات صنعتي تبرك

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۱/۰۶/۲۲

  قیمت بررسی

  ۷,۲۲۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۲۱%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۰.۶۰

  حد ضرر

  ۷۰۳۰

 • واعتبار (بازار دوم بورس)
  سرمايه گذاري اعتبار ايران

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۱/۰۶/۲۲

  قیمت بررسی

  ۲,۵۲۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۱۹%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۱.۱۱

  حد ضرر

  ۲۴۱۰

 • ثشرق (بازار اول (تابلوي فرعي) بورس)
  سرمايه گذاري مسكن شمال شرق

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۱/۰۶/۲۲

  قیمت بررسی

  ۳,۴۶۲

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۱۶%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۱.۴۱

  حد ضرر

  ۳۴۲۸

 • رانفور (بازار اول (تابلوي اصلي) بورس)
  خدمات‌انفورماتيك‌

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۱/۰۶/۲۲

  قیمت بررسی

  ۳,۹۸۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۲۱%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۰.۳۶

  حد ضرر

  ۳۸۲۷

 • ثاخت (بازار دوم بورس)
  بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۱/۰۶/۲۲

  قیمت بررسی

  ۲,۲۰۱

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۱۷%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۰.۵۵

  حد ضرر

  ۲۱۲۸

 • وبيمه (بازار اول (تابلوي اصلي) بورس)
  سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ بيمه‌

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۱/۰۶/۲۲

  قیمت بررسی

  ۱,۶۴۴

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۱۰%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۱.۲۶

  حد ضرر

  ۱۵۰۰

 • رنيك (بازار دوم فرابورس)
  جنرال مكانيك

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۱/۰۶/۲۱

  قیمت بررسی

  ۱۰,۵۰۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۳۷%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۰.۹۰

  حد ضرر

  ۱۰۱۰۰

 • ومعلم (بازار دوم فرابورس)
  بيمه معلم

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۱/۰۶/۲۱

  قیمت بررسی

  ۱,۴۲۸

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۱۲%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۱.۳۲

  حد ضرر

  ۱۳۳۰

 • كفرا (بازار دوم بورس)
  فراورده‌ هاي‌ نسوزايران‌

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۱/۰۶/۲۱

  قیمت بررسی

  ۷,۰۶۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۲۳%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۰.۴۲

  حد ضرر

  ۶۹۳۰

 • موارد بیشتر
موارد زیر نمادهایی هستند که در روزهای گذشته به عنوان پیشنهادات سیستم هوشمند استخراج شده‌اند ، و حد ضرر را رد نکرده‌اند و از قیمت بررسی بیش از پنج درصد بالاتر نرفته‌اند. این موارد بر اساس بیشترین فیلتر مثبت مرتب شده‌اند.
برای دسترسی به موارد لاگین نمایید
موارد زیر اگر روز معاملاتی بعد قیمت آخر آنها بزرگتر یا مساوی درصد ذکر شده را داشته باشند احتمالا توسط مکانیزم مبتنی بر هوش مصنوعی پیشنهاد می‌گردند. این لیست به درخواست کاربران برای آمادگی و تصمیم به موقع تهیه گردیده و بدیهی است مسولیت هر گونه معامله بعهده کاربران می باشد.
logo-samandehi