نیاز به بروزرسانی

کاربر گرامی , نسخه جدید از طریق لینک زیر در درسترس می‌باشد. لینک زیر را کپی کرده و در مروگر پیست نمایید.

https://bifilter.ir/android/bifilter-1.1.6.apk

جدیدترین منقضی نشده‌ها پیش‌بینی سابقه برترین‌ها
با عرض پوزش ، یک مشکل شبکه ای روی سرور هست که تیم فنی در حال رفع مشکل می باشد ، از اینکه با صبر خود ما را یاری می کنید ممنونیم
نمادهای زیر بر اساس فیلترهای هوشمند، مبتنی بر الگوریتم های پیشرفته هوش مصنوعی، برای تحلیل و بررسی کاربران استخراج شده اند. بدیهی است مسئولیت هر گونه معامله به عهده کاربران است.
 • بنيرو (بازار اول (تابلوي فرعي) بورس)
  نيروترانس‌

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۱/۰۲/۱۰

  قیمت بررسی

  ۲,۱۹۷

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۲۲%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۱.۶۰

  حد ضرر

  ۲۰۰۰

 • شنفت (بازار اول (تابلوي اصلي) بورس)
  نفت‌ پارس‌

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۱/۰۲/۱۰

  قیمت بررسی

  ۹,۳۹۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۱۵%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۱.۰۱

  حد ضرر

  ۸۷۰۰

 • پكوير (بازار اول (تابلوي فرعي) بورس)
  كوير تاير

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۱/۰۲/۱۰

  قیمت بررسی

  ۵,۵۹۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۱۵%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۱.۰۸

  حد ضرر

  ۵۲۱۰

 • كگاز (بازار دوم بورس)
  شيشه‌ و گاز

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۱/۰۲/۰۷

  قیمت بررسی

  ۱۴,۵۱۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۲۰%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۳.۶۲

  حد ضرر

  ۱۴۲۴۰

 • دفارا (بازار اول (تابلوي فرعي) بورس)
  داروسازي‌ فارابي‌

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۱/۰۲/۰۷

  قیمت بررسی

  ۱۳,۵۵۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۳۶%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۰.۹۳

  حد ضرر

  ۱۲۹۰۰

 • پارسيان (بازار اول (تابلوي فرعي) بورس)
  بيمه پارسيان

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۱/۰۲/۰۶

  قیمت بررسی

  ۳,۹۷۷

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۱۳%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۱.۴۴

  حد ضرر

  ۳۶۰۹

 • غگلستا (بازار اول فرابورس)
  شير پاستوريزه پگاه گلستان

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۱/۰۲/۰۵

  قیمت بررسی

  ۹,۹۰۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۲۲%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۰.۱۱

  حد ضرر

  ۹۲۰۰

 • قرن (بازار دوم بورس)
  پديده شيمي قرن

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۱/۰۲/۰۵

  قیمت بررسی

  ۲۵,۵۸۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۲۸%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۱.۱۷

  حد ضرر

  ۲۴۰۸۰

 • شوينده (بازار اول (تابلوي فرعي) بورس)
  مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۱/۰۲/۰۵

  قیمت بررسی

  ۱۶,۵۱۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۲۶%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۰.۹۵

  حد ضرر

  ۱۵۳۲۰

 • شگل (بازار اول (تابلوي فرعي) بورس)
  گلتاش‌

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۱/۰۲/۰۵

  قیمت بررسی

  ۴,۶۰۶

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۴۶%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۱.۲۶

  حد ضرر

  ۴۲۳۱

 • غفارس (بازار دوم فرابورس)
  شير پاستوريزه پگاه فارس

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۱/۰۲/۰۵

  قیمت بررسی

  ۵,۱۹۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۲۴%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۰.۴۸

  حد ضرر

  ۴۸۶۰

 • غدشت (بازار دوم بورس)
  دشت‌ مرغاب‌

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۱/۰۲/۰۵

  قیمت بررسی

  ۱۴,۳۰۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۱۷%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۰.۹۶

  حد ضرر

  ۱۳۲۶۰

 • سمگا (بازار اول فرابورس)
  گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۱/۰۲/۰۵

  قیمت بررسی

  ۹,۸۴۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۲۶%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۱.۰۹

  حد ضرر

  ۹۲۰۰

 • تجلي (بازار دوم فرابورس)
  تجلي توسعه معادن و فلزات

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۱/۰۲/۰۴

  قیمت بررسی

  ۱,۵۴۴

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۲۷%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۲.۰۱

  حد ضرر

  ۱۴۸۰

 • غنوش (بازار دوم بورس)
  نوش‌مازندران‌

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۱/۰۲/۰۴

  قیمت بررسی

  ۸,۵۲۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۱۷%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۱.۱۹

  حد ضرر

  ۸۰۱۰

 • ميهن (بازار دوم فرابورس)
  بيمه ميهن

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۱/۰۱/۳۰

  قیمت بررسی

  ۲,۵۲۸

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۱۲%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۱۲.۱۶

  حد ضرر

  ۲۴۱۱

 • فمراد (بازار دوم بورس)
  آلومراد

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۱/۰۱/۲۸

  قیمت بررسی

  ۱۳,۳۱۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۳۵%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۸.۸۵

  حد ضرر

  ۱۲۲۴۰

 • بسويچ (بازار دوم بورس)
  پارس‌سويچ‌

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۱/۰۱/۲۸

  قیمت بررسی

  ۱۲,۳۱۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۲۸%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۱.۱۵

  حد ضرر

  ۱۱۳۵۰

 • خفنر (بازار دوم بورس)
  فنرسازي‌خاور

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۱/۰۱/۲۸

  قیمت بررسی

  ۵,۶۳۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۲۲%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۲.۱۶

  حد ضرر

  ۵۲۵۰

 • بالبر (بازار دوم بورس)
  كابل‌ البرز

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۱/۰۱/۲۸

  قیمت بررسی

  ۳۰,۰۷۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۱۷%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۲.۰۸

  حد ضرر

  ۲۸۳۴۰

 • موارد بیشتر
موارد زیر نمادهایی هستند که در روزهای گذشته به عنوان پیشنهادات سیستم هوشمند استخراج شده‌اند ، و حد ضرر را رد نکرده‌اند و از قیمت بررسی بیش از پنج درصد بالاتر نرفته‌اند. این موارد بر اساس بیشترین فیلتر مثبت مرتب شده‌اند.
موارد زیر اگر روز معاملاتی بعد قیمت آخر آنها بزرگتر یا مساوی درصد ذکر شده را داشته باشند احتمالا توسط مکانیزم مبتنی بر هوش مصنوعی پیشنهاد می‌گردند. این لیست به درخواست کاربران برای آمادگی و تصمیم به موقع تهیه گردیده و بدیهی است مسولیت هر گونه معامله بعهده کاربران می باشد.