نیاز به بروزرسانی

کاربر گرامی , نسخه جدید از طریق لینک زیر در درسترس می‌باشد. لینک زیر را کپی کرده و در مروگر پیست نمایید.

https://bifilter.ir/android/bifilter-1.1.6.apk

جدیدترین منتخب پیش‌بینی سابقه برترین‌ها
با عرض پوزش ، یک مشکل شبکه ای روی سرور هست که تیم فنی در حال رفع مشکل می باشد ، از اینکه با صبر خود ما را یاری می کنید ممنونیم
نمادهای زیر بر اساس فیلترهای هوشمند، مبتنی بر الگوریتم های پیشرفته هوش مصنوعی، برای تحلیل و بررسی کاربران استخراج شده اند. بدیهی است مسئولیت هر گونه معامله به عهده کاربران است.
 • شدوص (بازار دوم بورس)
  دوده‌ صنعتي‌ پارس‌

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۱۰/۲۷

  قیمت بررسی

  ۱۱,۳۶۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۱۹%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۳.۰۱

  حد ضرر

  ۱۱۰۹۰

 • خزر (بازار اول (تابلوي فرعي) بورس)
  فنرسازي‌زر

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۱۰/۲۶

  قیمت بررسی

  ۹,۴۱۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۱۳%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۱.۳۷

  حد ضرر

  ۸۷۵۰

 • قلرست (بازار دوم بورس)
  قند لرستان‌

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۱۰/۲۶

  قیمت بررسی

  ۱۵,۷۹۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۱۶%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۰.۶۲

  حد ضرر

  ۱۴۵۸۰

 • سفارس (بازار اول (تابلوي اصلي) بورس)
  سيمان‌فارس‌وخوزستان

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۱۰/۲۶

  قیمت بررسی

  ۱۵,۳۷۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۲۳%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۱.۱۲

  حد ضرر

  ۱۴۵۶۰

 • وتجارت (بازار اول (تابلوي فرعي) بورس)
  بانك تجارت

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۱۰/۲۶

  قیمت بررسی

  ۱,۸۶۳

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۱۶%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۰.۶۸

  حد ضرر

  ۱۸۰۰

 • كحافظ (بازار دوم بورس)
  كاشي‌ وسراميك‌ حافظ‌

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۱۰/۲۶

  قیمت بررسی

  ۳,۸۴۵

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۱۷%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۱.۰۷

  حد ضرر

  ۳۵۱۵

 • ثنوسا (بازار دوم بورس)
  نوسازي‌وساختمان‌تهران‌

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۱۰/۲۲

  قیمت بررسی

  ۴,۷۲۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۱۱%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۰.۳۳

  حد ضرر

  ۴۴۵۰

 • پاسا (بازار دوم بورس)
  ايران‌ياساتايرورابر

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۱۰/۲۲

  قیمت بررسی

  ۱۳,۲۰۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۳۰%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۰.۳۰

  حد ضرر

  ۱۲۴۰۰

 • وپترو (بازار اول (تابلوي اصلي) بورس)
  سرمايه‌گذاري صنايع پتروشيمي‌

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۱۰/۲۱

  قیمت بررسی

  ۱۰,۵۱۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۲۱%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۱.۳۳

  حد ضرر

  ۱۰۲۳۰

 • زشريف (بازار اول فرابورس)
  كشت وصنعت شريف آباد

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۱۰/۲۱

  قیمت بررسی

  ۳,۲۹۴

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۱۰%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۱.۶۹

  حد ضرر

  ۳۱۱۹

 • زقيام (بازار دوم فرابورس)
  كشت و دام قيام اصفهان

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۱۰/۲۱

  قیمت بررسی

  ۱,۳۶۶

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۲۲%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۰.۸۱

  حد ضرر

  ۱۲۶۱

 • غپآذر (بازار اول فرابورس)
  شير پگاه آذربايجان شرقي

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۱۰/۲۰

  قیمت بررسی

  ۲۷,۵۰۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۱۷%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۱.۶۴

  حد ضرر

  ۲۵۷۰۰

 • خگستر (بازار اول (تابلوي اصلي) بورس)
  گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۱۰/۲۰

  قیمت بررسی

  ۲,۴۶۲

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۲۰%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۱.۳۰

  حد ضرر

  ۲۲۸۰

 • چكاوه (بازار دوم بورس)
  صنايع‌كاغذسازي‌كاوه‌

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۱۰/۲۰

  قیمت بررسی

  ۷,۹۲۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۲۲%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۰.۶۳

  حد ضرر

  ۷۵۴۰

 • كالا (بازار اول (تابلوي اصلي) بورس)
  بورس كالاي ايران

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۱۰/۲۰

  قیمت بررسی

  ۲۷,۱۸۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۲۱%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۰.۸۳

  حد ضرر

  ۲۴۶۳۰

 • دارو (بازار دوم بورس)
  كارخانجات‌داروپخش‌

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۱۰/۲۰

  قیمت بررسی

  ۳۰,۰۱۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۲۱%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۱.۳۲

  حد ضرر

  ۲۸۷۰۰

 • پلاسك (بازار دوم بورس)
  پلاسكوكار

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۱۰/۲۰

  قیمت بررسی

  ۴,۳۱۶

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۲۳%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۰.۸۶

  حد ضرر

  ۴۰۵۸

 • وتوصا (بازار اول (تابلوي اصلي) بورس)
  گروه س توسعه صنعتي ايران

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۱۰/۲۰

  قیمت بررسی

  ۱۰,۲۰۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۱۱%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۱.۱۲

  حد ضرر

  ۹۵۰۰

 • شصدف (بازار دوم فرابورس)
  صنعتي دوده فام

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۱۰/۲۰

  قیمت بررسی

  ۳۵,۸۵۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۱۶%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۱.۹۶

  حد ضرر

  ۳۳۶۰۰

 • حكشتي (بازار دوم بورس)
  كشتيراني جمهوري اسلامي ايران

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۱۰/۱۹

  قیمت بررسی

  ۱۳,۹۵۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۲۳%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۱.۰۳

  حد ضرر

  ۱۳۴۳۰

 • موارد بیشتر
موارد زیر نمادهایی هستند که در روزهای گذشته به عنوان پیشنهادات سیستم هوشمند استخراج شده‌اند ، و حد ضرر را رد نکرده‌اند و از قیمت بررسی بیش از پنج درصد بالاتر نرفته‌اند. این موارد بر اساس بیشترین فیلتر مثبت مرتب شده‌اند.
موارد زیر اگر روز معاملاتی بعد قیمت آخر آنها بزرگتر یا مساوی درصد ذکر شده را داشته باشند احتمالا توسط مکانیزم مبتنی بر هوش مصنوعی پیشنهاد می‌گردند. این لیست به درخواست کاربران برای آمادگی و تصمیم به موقع تهیه گردیده و بدیهی است مسولیت هر گونه معامله بعهده کاربران می باشد.